Безплатен уебинар "Предизвикателството заекване"

За да гледате записа първo е необходима регистрация в Уебинария БГ.

speech bubble blog 2016Заекването представлява нарушение на плавността на речта и се среща при 5% от децата и възрастните.То засяга по-често момчетата, като средното съотношение е 5/1 момчета спрямо момичета. Освен ясно доловимото накъсване на речта, често се наблюдава и удължаване на звукове, на срички, разделяне на думата, вмъкване на допълнителни звукове, тикове, изпотяване и др.

В този уебинар ще научим повече за произхода и характера на заекването.Ще се систематизират групите симптоми, с които трябва да се преборят логопедът и близките на заекващия, както и основните терапевтични стратегии, чрез които ефективно се преодоляват нарушенията на плавността.

За водещия: 

еленаас. д-р Елена Бояджиева-Делева

Завършва бакалавърска (2004г.) и магистърска (2006г.) степен по логопедия с профил «Комуникативни нарушения на развитието» в СУ «Св. Климент Охридски». През 2015г. защитава докторска дисертация на тема “Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия”. През 2008г. защитава втора магистърска степен – «Кинезитерапия на лица с невросоматични заболявания» към Софийския университет. От 2004г. до 2009г. работи като логопед в 28 СОУ «Ал. Константинов» в София. От 2009г. е щатен асистент по логопедия в катедра «Специална педагогика и логопедия» на Софийския университет. Има частна логопедична практика от 2005г. Участва в няколко проекта, включително международни, посветени на създаване на подкрепяща среда за хора с увреждания и деца със специални образователни потребности. Участва в множество обучения и семинари, между които: Обучение за прилагане на тест Д.П.Е. 3-4; Сертифициран курс по системата Brain Gym; Практически курс за прилагане на програмата TEACCH за обучение и терапия на лица с нарушения от аутистичния спектър. Владее английски и френски и ползва руски език. Член на Националното Сдружение на логопедите в България. Член на НПО ”Сдружение Асоциация Заедно”. 

 

Очакваме ви!

Scroll to top