Ценообразуване в производството
Организатор: Антон Костадинов
Дата:
20-Юни-2019
Час:
09:00За да се регистрирате за събитието първo е необходима регистрация в Уебинария БГ.Описание:

Обучението е създадено специално за нуждите на всяко производствено предприятие. Засегнали сме най-важните теми, засягащи формирането на точна себестойност. Основен въпрос е как правилно да пренесете разходите върху обема продажби и кой продукт (продуктова група) с колко разходи да бъде натоварен(а). Зада се реазлизира това е необходимо да изберем на точната база за калкулиране на себестойност. Този семинар ще хвърли светлина върху правилното калкулиране на цените във всяка фирма.


09:00
20-Юни-2019
Scroll to top