Инструменти по време на събитие


Ако Ви се налага да модерирате и водите събитие по едно и също време ще е добре да се запознаете с всички възможни настройки и инструменти, с които разполагате във "виртуалната стая".


Потребителите по време на онлайн събитието се делят на два вида - модератори и участници. Модераторите имат достъп до управлението на всички инструменти. Участниците имат достъп само то функциите, които са разрешени от модераторите. Повреме на събитието може да има една или повече включени камери, както и един или повече потребители да говорят, но презентатор е винаги само един.


Налични инструменти

Модератор:

Споделяне на микрофон
Споделяне на камера
Управление на потребителите (спиране на микрофон, даване и отнемане на права в събитието, изключване от събитието)
Затваряне на събитието

Допълнителните права, които модераторите управляват са за всички участници, които не са модератори:

Да споделят микрофон
Да споделят камера
Да виждат камера на други участници
Да изпращат лични чат съобщения
Да изпращат публични чат съобщения
Да виждат имената на други участници в лявата част на екрана (не се отнася за публични частни съобщения)
Да пускат и спират запис по време на събитието


Презентатор

Презентатора може да бъде модератор или обикновен участник. Това се определя от модераторите по време на събитието.

Презентатора може:

Качване на презентация
Управление на презентация
Споделяне на десктоп
Споделяне на видео*
Пускане на анкета


*Когато презентатор сподели видео и събитието се записва видео материалът не влиза в записа.


Участници

Участниците в събитието имат право на достъп само до инструментите, които модераторите са позволили от изброените по-горе.

Назад към всички статии