Тренинг Фактори
Тренинг Фактори
ФАКТОРИ за Вашия успех!
0895746752
Иво Истатков
  • Основната дейност на ЦПО „Тренинг Фактори” е организиране и провеждане на събития и обучения, в това число професионални и такива, повишаващи квалификацията на педагогическите специалисти. Разработване на обучителни и квалификационни програми/концепции и материали за обучения, курсове и събития.

  • Организатора няма публикувани публични записи
  • Организатора няма публикувани абонаменти