Генка Янкова-Бруст
Генка Янкова-Бруст
  • Щастлива съм, че можем да се срещнем тук и да споделим заедно енергийното и информационно поле на Възстановяване на Връзката (Reconnective Healing) по д-р Ерик Пърл – едно пространство, в което можеш да усетиш собствената си безграничност, да срещнеш собствената си сила и да я приемеш.

    Очаквам с нетърпение възможността за съвместното ни израстване!

  • Организатора няма публикувани публични записи
  • Организатора няма публикувани абонаменти