УЧИЛИЩЕ ПО АСТРОЛОГИЯ
УЧИЛИЩЕ ПО АСТРОЛОГИЯ
Училище за обучение по астрология
0888420643
Румяна Тончева
  • Училището за обучение по астрология организира и провежда курсове, семинари и обучения по астрология. Пълният цикъл на обучение трае 3 години. Формата на обучение е редовна, с посещение в офис и дистанционна, чрез интернет. Записването за различните нива на обучение е по желание и всеки свободно може да избере темите, по които иска да се обучава.  Астроучилище издава Сертификат след завършване на обучението.

    интернет страница на Училището  http://astroschool-bg.com/

    контакти 0888/ 420643

  • Организатора няма публикувани публични записи
  • Организатора няма публикувани абонаменти