29 Users Found

Avatar

Инвестиционен клуб Member 2 Member Invest Club

Member 2 Member Invest Club свързва тези, които имат пари и търсят възможности да ги инвестират (инвеститори) с тези, които знаят, как да ги използват в своя бизнес (предприемачи).

Клубът е регистрирано юридическо лице – кооперация М2М Клуб, с ЕИК 203116713 и предмет на дейност: подпомагане на стартиращи бизнеси, подкрепа на български предприемачи, обучения, консултантски услуги за бизнеса и всички незабранени от закона дейности.

Avatar

Логопедия БГ

Логопедия БГ е първия български уеб сайт посветен изцяло на логопедичната наука. Нашата цел е да дадем свободен достъп до актуална и вярна информация от сферата на логопедичната практика. Поддържаме голяма библиотека с безплатно съдържание за родители и специалисти.
Scroll to top