31 Users Found

Avatar

В12 екип

Информационната кампания "България без дефицит на витамин В12" е по инициатива на доц. д-р Мария Папазова и се провежда от специално създаден за целта екип, всички работещи про-боно в името на каузата: доц. д-р Мария Папазова, Диана Георгиева, Камелия Младенова, Лучана Узунова, Огнян Младенов и Любомир Острев

Avatar

Инвестиционен клуб Member 2 Member Invest Club

Member 2 Member Invest Club свързва тези, които имат пари и търсят възможности да ги инвестират (инвеститори) с тези, които знаят, как да ги използват в своя бизнес (предприемачи).

Клубът е регистрирано юридическо лице – кооперация М2М Клуб, с ЕИК 203116713 и предмет на дейност: подпомагане на стартиращи бизнеси, подкрепа на български предприемачи, обучения, консултантски услуги за бизнеса и всички незабранени от закона дейности.

Scroll to top